Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Udělujete tímto souhlas společnosti Tomáš Vincík, Se sídlem: Osvoboditelů 894, 44001 Louny, IČ: 72582111.Tomáš Vincík je fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

1. Údaje

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Správci se zpracováním osobních údajů spočívajících ve

 • jménu
 • příjmení
 • telefonního čísla
 • emailové adrese

(dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Správce Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely identifikace a zaslání obchodních nabídek.

V případě uskutečnění zakázky nebo vytvoření nabídky zpracováváme tyto údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • název společnosti
 • IČ, DIČ, sídlo
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • číslo účtu a případně další údaje, které identifikují konkrétní fyzickou osobu

¨

2. Kdo zpracovává osobní údaje

Údaje zpracovává Správce manuálně nebo automaticky sám nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů. V současné době jsou to tito zpracovatelé:

 • Fakturoid (https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju)
 • Google Drive (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms)
 • Active 24
 • WordPress
 • Gmail

3. S čím souhlasíte

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby vás Správce informoval o své činnosti formou obchodního sdělení, a to na vaši emailovou adresu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný a udělujete jej na dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

4. Podle zákona máte právo

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • nepřenositelnost údajů
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Tomáš Vincík dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita z důvodu mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek.

Prohlašuji, že pokud mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.